A Viñolas Metall som especialistes en metal·lúrgia. Portem més de 40 anys dedicats a donar solució a tot tipus de projectes industrials amb ferro, acer inoxidable i alumini. Aquesta llarga trajectòria ens permet oferir-li serietat, seguretat, eficàcia i professionalitat en tots els nostres productes.


A dia d’avui disposem d’unes instal·lacions de 2000m2 a Cornellà de Terri (Girona) on comptem amb un taller especialitzat en inox amb maquinaria d’última generació. Disposem de la més alta tecnologia en cisalles, tall amb làser, plegadores i punxonadores CNC de gran format. I comptem amb un equip humà amb gran experiència en soldadura i caldereria.


A ViñolasMetall ens agrada treballar oferint una Gestió Integral del Projecte; que va des del contacte amb el client, el desenvolupament de les peces i projectes 3D a l’oficina tècnica, la fabricació i assemblatge a les nostres instal·lacions i l’acabat final. En tot moment, és un sol interlocutor qui gestiona totes les necessitats del client durant el procés.


Els materials amb els que treballem són: l’acer inoxidable, el ferro i l’alumini.

SECTORS PER ALS QUE TREBALLEM:
Alimentari: dipòsits, xassís, tolves, recipients…
Obra: escalfadors, estanquitat, accessoris inox per a piscines…
Maquinària industrial: xassis, carenats, intercanviadors de vapor…
Medi Ambient i depuració: filtres decantadors lamel·lars, flotadors de grassa, tuberies…
Manteniment Industrial: escales, passarel·les, accessoris…
Energies renovables: eòlics abatibles.