Avís legal


En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre i, de la LSSI 34/2002, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de Viñolas Metall, sl amb la finalitat de poder-li oferir els nostres serveis, mitjançant el lliurament de l’adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació de certs serveis.

Els Usuaris Clients donen el seu permís perquè aquestes adreces siguin tractades i a més a més, utilitzades per enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per Viñolas Metall, sl

Els usuaris clients que facilitin les seves dades de caràcter personal, presten el seu consentiment exprés perquè puguin ser comunicats per a la seva utilització a les empreses del grup Viñolas Metall, sl per a la realització d’activitats pròpies del seu objecte social. Els usuaris queden informats que aquesta comunicació es pot produir en el mateix moment en que proporcionen les dades a:

Viñolas Metall, sl posa a disposició dels Usuaris Clients la direcció de correu electrònic administracio@vinolasmetall.com perquè aquests revoquin el consentiment prestat. Així com l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició garantits per la legislació vigent.

Viñolas Metall, sl declaren expressament que compleixen la normativa vigent respecte a la protecció de dades, en particular la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007.